Bolesławiec

portal i gazeta

Gdzie szukać?

  •  Baza firm i instytucji
  •  Działy portalu
  •  Forum
  •  Galeria zdjęć
  •  Głos Bolesławca
  •  Ogłoszenia
  •  Wiadomości

Wprowadź powyżej frazę, którą chcesz wyszukać (min. 3 znaki)

Dodaj nowy temat

Forum > Forum dla Ciebie: Mam pytanie > Becikowe z KRUS jeśli nie mamy ślubu-czy się należy

~przyszłamama
159.x.x.145
2012-05-27, 11:24

Witam spodziewam się dziecka mój chłopak jest ubezpieczony w KRUSie czy żeby dostać od nich becikowe musimy mieć ślub? Pozdrawiam.

~Ja
94.x.x.131
2012-05-27, 11:27

Dla 1000zł brać ślub? A co potem? Pieniądze szybko się rozejda...

Dopisano: 2012-05-27, 11:35

Sorry za powyższy komentarz, poniosło mnie :) Najlepiej zapytać w oddziale KRUS-u, ale...

Zasiłek macierzyński.

Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego rolników.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnikowi (jego małżonkowi, domownikowi) ubezpieczonemu w KRUS w trybie obowiązkowym, z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, przysługuje zasiłek macierzyński. Zasiłek ten jest przyznawany i wypłacany przez placówki terenowe i oddziały regionalne KRUS, na podstawie złożonego wniosku wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka albo z zaświadczeniem sądu stwierdzającym wystąpienie do sądu o przysposobienie dziecka.

W przypadku rolników ubezpieczonych w Kasie w trybie dobrowolnym, tj. na wniosek, zasiłek ten przysługuje, jeśli okres podlegania temu ubezpieczeniu wynosi co najmniej 1 rok bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Do wymaganego rocznego okresu ubezpieczenia nie wlicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, nawet gdy zainteresowany nie nabył prawa do analogicznego świadczenia z tego ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten przysługuje im łącznie. O zasiłek macierzyński może zatem ubiegać się, składając wniosek na druku KRUS-SR 24, także ubezpieczony rolnik - ojciec dziecka, o ile to on złoży wniosek i skrócony akt urodzenia dziecka, z którego będzie wynikało, iż jest ojcem dziecka.

Wyjaśnia się, że pobranie zasiłku macierzyńskiego przez małżonkę rolnika z systemu powszechnego (np. Z tytułu zatrudnienia) nie stanowi przeszkody w uzyskaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego małżonka z ubezpieczenia społecznego rolników.

Nadmieniamy, że zasiłek macierzyński wypłacany jest jednorazowo i wynosi czterokrotność emerytury podstawowej obowiązującej w dacie porodu. Wprowadzona od 1 stycznia 2009 r. zmiana brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wynika z art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, i została opublikowana w Dz. U. Z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Aktualnie od 1 marca 2011 r. wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 2. 912, 72 zł (tj. 4 x 728, 18 zł emerytury podstawowej).

Poza zasiłkiem macierzyńskim z tytułu urodzenia dziecka, który jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczonym w KRUS osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługuje z tytułu urodzenia dziecka becikowe, czyli jednorazowy dodatek. Rolnicy powinni składać wnioski o ten dodatek w miejscowym urzędzie gminy, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz. 2260) urzędy te przejęły od 1 września 2005 r. z KRUS przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych. Podkreśla się, że wymieniony dodatek przysługuje jedynie rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na dzieci.

Niezależnie natomiast od osiąganych dochodów w rodzinie, matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka jednorazowa zapomoga zwana drugim becikowym. Wniosek o zapomogę należy składać w urzędzie gminy, w nieprzekraczalnym terminie 3. Miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ pozostawi bez rozpoznania.

~ewa
78.x.x.130
2012-05-27, 11:54

Rodzice płacą obowiązkowo krus a ja jako córka i jako domownik płaciłabym też obowiązkowo czy dobrowolnie?

~przyszłamama
159.x.x.145
2012-05-27, 12:01

Dobrowolnie, ale wracając do tematu proszę o odpowiedzi na moje pytanie ;).

Przemysław
Przemysław
2012-05-27, 12:30

Moim zdaniem powinno wyglądać to tak; Każdy obywatel - matka lub ojciec lub opiekun prawny jednorazowo na podstawie aktu urodzenia powinien dożywotnio mieć prawo do odpisania sobie umownej kwoty ustalonej przez ustawodawcę, Wyeliminowano by w ten sposób uznaniowość oraz wszystkie szczeble administracji wydające decyzje i wypłacające. Ponad to ktoś kto nie pracuje nie będzie sięgał po pieniądze wypracowane przez pracujących.

~Anonim
78.x.x.130
2012-05-27, 13:19

Ale dlaczego dobrowolnie skoro rodzice płacą obowiązkowo?

~mama
82.x.x.91
2012-05-27, 18:28

Należy się jest to bodajże 6-krotność emerytur ja w 2010 r za dziecko dostałam prawie 2900, 00 z krusu oczywiście trzeba tylko przedstawić akt urodzenia dziecka no i oczywiście dziecko musi nosić nazwisko ojca bo to on jest ubezpieczony.

Dopisano: 2012-05-27, 18:31

A i ślubu wcale nie musicie brać jak wyżej ojciec musi poprostu uznać dziecko.

Temat zamknięty

W tym temacie nie można się już wypowiadać.